GLAUKOMA

Glaukoma adalah suatu penyakit yang tidak berdiri sendiri tetapi disebabkan oleh sekumpulan kelainan pada mata yang merusak syaraf optik.

Syaraf optik terdiri lebih dari sejuta serat syaraf yang membawa informasi visual dari mata ke otak. Glaukoma akan merusak serat-serat syaraf ini sehingga penglihatan lambat laun akan menghilang.

Read the rest of this entry »

Advertisements